Adviseren is alleen zinvol als er sprake is van een vertrouwensrelatie tussen ondernemer en adviseur. Uit ervaring blijkt dat, om tijdig en passend te adviseren, een grondige kennis van uw onderneming en alles wat met die onderneming samenhangt van cruciaal belang is. Uiteraard mag u daarbij van mij verwachten dat ik mijn fiscale kennis op een passende manier voor u inzet.

Een aantal voorbeelden van adviestrajecten:

  • (Her)structurering van ondernemingen;
  • Oprichten van B.V.;
  • Keuze van rechtsvorm van uw onderneming;
  • Begeleiden van boekenonderzoeken;
  • Fiscaal doorlichten van de onderneming;
  • Uw belangen behartigen bij de Belastingdienst;
  • Bedrijfsopvolging;
  • Financiële en fiscale planning voor uw oudedag.

Is uw interesse gewekt, neem dan vrijblijvend contact op: info@fiskare.nl of 06 83 554 104.