Fiskare is en blijft een kleine organisatie. Zonder groot kantoor en lease-wagenpark zijn de overheadkosten laag. Hierdoor kunnen de werkzaamheden tegen zeer concurrerende tarieven voor u uitgevoerd worden.

Indien u dat wenst, kan voorafgaand aan de start van de dienstverlening een offerte worden opgesteld. In de offerte staat wat de geschatte kosten zijn van de jaarlijks terugkerende werkzaamheden, zoals het verzorgen van de belastingaangiften, boekhouding of salarisadministratie. Bovendien kan worden aangegeven wat de uurtarieven zijn voor de overige werkzaamheden.

U heeft dus zelf de keuze tussen:

    • Declaratie op basis van gewerkte uren de bestede uren worden u per maand in rekening gebracht.
  • Declaratie op basis van een vooraf overeengekomen prijsopgave per maand word u 1/12e-deel van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Het is ook mogelijk om per opdracht al naar gelang de voortgang van die opdracht maandelijks een deel van de afgesproken vergoeding in rekening te brengen.

Is uw interesse gewekt, neem dan vrijblijvend contact op: info@fiskare.nl of 06 83 554 104.